درباره ما

درباره ما

عرضه و فروش آنلاین عینک و عدسی در فروشگاه گلدن اپتیک.

مشخصات صاحب کسب و کار:

سید ابوالفضل حسینی، فرزند سید احمد، به شماره شناسنامه 911  کدملی 4848812771 

دارای مدرک کارشناسی و 20 سال سابقه فعالیت 

شماره تماس:09905281767